La Maison Afrique FAIR TRADE

Nedan återfinns huvuddragen i La Maison Afrique FAIR TRADE samarbete med hantverkarna på Madagaskar.

Konkret stöd för ekonomiskt marginaliserade. Kapacitetsbyggande

Madagaskar är ett av världens allra fattigaste länder. 77,4 % av befolkningen lever i extrem fattigdom (under 1,9 USD /dag) enligt Världsbankens 2020 uppgifter. Undernäring är utbredd, landet drabbas årligen av cykloner som ödelägger stora områden. Landet har samtidigt en rik kultur och en, relativt fattigdomen, mycket välutbildad befolkning.
För att ge konkret ekonomiskt stöd och säkerställa god kommunikation, besöks hantverkarna i samband med leverans. Samarbetet etablerades 1995 och hantverkarna utgörs av totalt ca 30 informella grupper.
*Lån ges till hantverkarna och är av största betydelse för att ekonomiskt fattiga (dock på hantverks-skicklighet rika) skall kunna nyttja sitt kunnande. Lånen är räntefria. Lånen betalas ut före det att tillverkning påbörjas och uppgår till hela värdet av planerad tillverkning.
*Regelbundna beställningar inom ramen för ett långsiktigt samarbete. Kontinuiteten lägger grund för
hantverkarens ekonomiska säkerhet och utveckling som hantverkare.
*Export-administration: La Maison Afrique FAIR TRADE ombesörjer i samarbete med lokalt företag att skatter blir betalda på Madagaskar samt handläggning av export-administration. Detta innebär att även hantverkare som inte har registrerat företag (d vs genuina micro-producenter i den informella sektorn) ges möjlighet att vara leverantörer.

Rättvist pris, dialog och öppenhet

* Fokusering på varor med högt förädlingsvärde. La Maison Afrique FAIR TRADE handlar inte med råvaror.
Det koloniala handelsmönstret byggde på att Afrika var råvaruleverantör. Vi arbetar för förändring.
* Pris som sätts i dialog med hantverkaren (ej mellanled).
* Samarbete för produktutveckling som ekonomiskt gynnar producenten.
* La Maison Afrique FAIR TRADE ABs årsredovisning är en offentlig handling, tillgänglig för alla från Bolagsverket. La Maison Afrique FAIR TRADE är inte vinstdrivande. Volontärinsatser möjliggör återinvesteringar.
* Rapportering till the World Fair Trade Organization (tidigare IFAT) enligt regelverk för Fair Trade organisationer alltsedan systemet infördes 2003. Certifikat förnyat 2005, 2007 (2007 även godkänd genom extern verifiering), 2010, 2012, 2014 samt 2016.

Miljöhänsyn och arbetsförhållanden

* Madagaskars natur är unik och skall förvaltas och bevaras som värdefull resurs. La Maison Afrique FAIR TRADE stödjer miljövänlig, småskalig och hantverksmässig tillverkning baserad på lokalt tillgängliga naturmaterial eller återvinning av skräp: Materialet i metallhantverket utgörs av burkar för vilka återvinningssystem saknas på Madagaskar. Hantverket bidrar därmed till att avhjälpa ett f.n. ökande miljöproblem. Detsamma gäller plastavfallet som utgör material i tillverkning av pärlor.
* Endast färgämnen som uppfyller Öko-Tex standarden används till sisal, raffiapalmfibrer, bergsgräs och vass i La Maison Afrique FAIR TRADE sortiment.
* Allt läder är vegetabiliskt garvat (med användning av kalk och mimosa), fritt från krom.
* Endast genuint hantverk från hantverksateljéer och hem - inga varor är tillverkade i fabriksmiljö.
* Kultur och naturvårdande myndigheter på Madagaskar kontrollerar och godkänner samtliga varor före export:Ministère de la Culture et du Patrimonie, Ministère de l'Environnement et Fôrets. Varorna är certifierade av Ministère de la Promotion de l 'Artisanat som handgjorda (produits fait à la main).
* Samtliga varor båtfraktas från Madagaskar till Sverige.

Jämställdhet och barns rättigheter

*ca 75% av hantverkarna är kvinnor.
Samtliga producentgruppsansvariga är kvinnor (med ett undantag) eller kvinna tillsammans med man, övergripande koordination utförs av kvinnor.
*Barn deltar självklart inte i arbetet.

Kulturbevarande

*Familjetraditioner lägger grunden för individens hantverkskunnande. La Maison Afrique FAIR TRADE stödjer att detta kunnande utövas och med stolthet kan överföras till kommande generation.
*Hantverksföremålen är kulturbärare. La Maison Afrique FAIR TRADE stödjer att föremålen, utöver att vara till estetisk och praktisk nytta, sprider förståelse och respekt för hantverkarens kultur internationellt.

Utvecklingslinje

La Maison Afrique FAIR TRADE har sedan start haft miljö i fokus. Utvecklingen visar på att inriktningen på miljö kommer att ytterligare förstärkas. Klimatförändringen är en mycket viktig rättvisefråga:
De fattigaste länderna har bidragit minst till den pågående klimatförändringen
--men är de som drabbas värst.

Välkommen att kontakta La Maison Afrique FAIR TRADE för mer information;
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. Tel:0346-22168