Om La Maison Afrique FAIR TRADE

Hos La Maison Afrique FAIR TRADE är allt av natur- eller returmaterial. Hantverk från småskalig, miljövänlig tillverkning. Båtfraktat. Fair Trade.

Sedan start 1995 är La Maison Afrique FAIR TRADE en icke vinstdriven Fair Trade organisation som stödjer och samarbetar med hantverkare på Madagaskar. Mission sammanfattas i logotypen: "Hantverk från Madagaskar med respekt för natur, människa och tradition. FAIR TRADE". Materialen som används är lokala natur material eller återvunnet lokalt skräp. Tillverkningen är småskalig och miljövänlig. Varorna båtfraktas från Madagaskar till Sverige. Hantverkarna stöds bl a genom räntefria lån, exportadministration, marknadsinformation och regelbundna beställningar inom ramen för ett långsiktigt samarbete.  

Varulager i Sverige. Försäljning till butiker, församlingar och institutioner. 
Hattar och väskor skickligt handgjorda av lokala växtfibrer är huvudprodukterna i sortimentet. 
Sortimentet inkluderar även vackra och miljömedvetna present- och interiörvaror.Mer om La Maison Afrique FAIR TRADE samarbete med hantverkarna på Madagaskar:

Konkret stöd för ekonomiskt marginaliserade. Kapacitetsbyggande

Madagaskar är ett av världens allra fattigaste länder. Mer än 77 % av befolkningen lever i extrem fattigdom enligt Världsbankens 2022 uppgifter. Undernäring är utbredd, landet drabbas årligen av cykloner som ödelägger stora områden. Landet har samtidigt en rik kultur, relativt fattigdomen välutbildad befolkning samt en unik flora och fauna att bevara. Madagaskar tillhör världens "biodiversity hotspots".
För att ge konkret ekonomiskt stöd och säkerställa god kommunikation, besöks hantverkarna årligen. Samarbetet etablerades 1995 och hantverkarna utgörs av totalt ca 30 informella grupper.
*Lån ges till hantverkarna och är av största betydelse för att ekonomiskt fattiga (dock på hantverks-skicklighet rika) skall kunna nyttja sitt kunnande. Lånen är räntefria. Lånen betalas ut före det att tillverkning påbörjas och uppgår till hela värdet av planerad tillverkning.
*Regelbundna beställningar inom ramen för ett långsiktigt samarbete. Kontinuiteten lägger grund för
hantverkarens ekonomiska säkerhet och utveckling som hantverkare.
*Export-administration: La Maison Afrique FAIR TRADE ombesörjer i samarbete med lokalt företag att skatter blir betalda på Madagaskar samt handläggning av export-administration. Detta innebär att även hantverkare som inte har registrerat företag (d vs genuina micro-producenter i den informella sektorn) ges möjlighet att vara leverantörer.

Rättvist pris, dialog och öppenhet
* Fokusering på varor med högt förädlingsvärde. La Maison Afrique FAIR TRADE handlar inte med råvaror.
Det kolonial handelsmönstret byggde på att Afrika var råvaruleverantör. Vi arbetar för förändring.
* Pris som sätts i dialog med hantverkaren (ej mellanled).
* Samarbete för produktutveckling som ekonomiskt gynnar producenten.
* La Maison Afrique FAIR TRADE ABs årsredovisning är en offentlig handling, tillgänglig för alla från Bolagsverket. La Maison Afrique FAIR TRADE är inte vinstdrivande. Volontärinsatser möjliggör återinvesteringar.
* Rapportering till the World Fair Trade Organization (tidigare IFAT) enligt regelverk för Fair Trade organisationer alltsedan systemet infördes 2003. Certifikat förnyat 2005, 2007 (2007 även godkänd genom extern verifiering), 2010, 2012, 2014 samt 2016.

Miljöhänsyn och arbetsförhållanden
* Madagaskars natur är unik och skall förvaltas och bevaras som värdefull resurs. La Maison Afrique FAIR TRADE stödjer miljövänlig, småskalig och hantverksmässig tillverkning baserad på lokalt tillgängliga naturmaterial eller återvinning av skräp: Materialet i metallhantverket utgörs av burkar för vilka återvinningssystem saknas på Madagaskar. Hantverket bidrar därmed till att avhjälpa ett f.n. ökande miljöproblem. Detsamma gäller plastavfallet som utgör material i tillverkning av pärlor.
* Endast färgämnen som uppfyller Öko-Tex standarden används till sisal, raffiapalmfibrer, bergsgräs och vass i La Maison Afrique FAIR TRADE sortiment.
* Allt läder är vegetabiliskt garvat (med användning av kalk och mimosa), fritt från krom.
* Endast genuint hantverk från hantverksateljéer och hem - inga varor är tillverkade i fabriksmiljö.
* Kultur och naturvårdande myndigheter på Madagaskar; Ministère de l'Environnement et Forêts, Direction Artisanat i Ministère de l'Industrialisation, du Commerce et du Developpement, kontrollerar och godkänner samtliga varor före export.
* Samtliga varor båtfraktas från Madagaskar till Sverige.

Jämställdhet och barns rättigheter
*ca 70% av hantverkarna är kvinnor.
Samtliga producentgruppsansvariga är kvinnor eller kvinna tillsammans med man, övergripande koordination utförs av kvinnor.
*Barn deltar självklart inte i arbetet.

Kulturbevarande
*Familjetraditioner lägger grunden för individens hantverkskunnande. La Maison Afrique FAIR TRADE stödjer att detta kunnande utövas och med stolthet kan överföras till kommande generation.
*Hantverksföremålen är kulturbärare. La Maison Afrique FAIR TRADE stödjer att föremålen, utöver att vara till estetisk och praktisk nytta, sprider förståelse och respekt för hantverkarens kultur internationellt.

Utvecklingslinje
La Maison Afrique FAIR TRADE har sedan start haft miljö i fokus. Utvecklingen visar på att inriktningen på miljö kommer att ytterligare förstärkas. Klimatfrågan är en mycket viktig rättvisefråga:
De fattigaste länderna har bidragit minst till den pågående klimatförändringen
--men är de som drabbas värst.

Mer information

Välkommen att kontakta La Maison Afrique FAIR TRADE
Postadress: Trustorps Gård, 311 65 Vessigebro SVERIGE E-mail: info@la-maison-afrique-fairtrade.se
Telefon: +46 (0) 706017777